Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.          08-532 521 00

Office Grunder

Grundkursen tar upp det viktigaste man MÅSTE känna till för att kunna jobba effektivt med de fyra vanligaste officeprogrammen Word, Excel, Powerpoint och Outlook.

[1 dag]

 

Word

 • Skriva in text och ta hjälp av dolda tecken
 • Mjuka och härda tecken
 • Använda listor
 • Bemästra Autokorrigering 
 • Sök och Ersätt
 • Utforma sidor och stycken
 • Hantera tabulatorer
 • Skapa sidhuvud och sidfot

 

 Excel

 • Serier
 • Datum och tid
 • Absolutreferens 
 • Introduktion till Beräkningsfunktioner 
 • Utforma text och tal 
 • Skriva ut med sidhuvud och sidfot 
 • Skapa och utforma diagram
 • Hantera listor (Sortera, Söka) 
 • Beräkningsfält 
 • Söka information 
 • Låsa rubriker 
 • Utskrift

 

 Powerpoint

 • Skapa bildsidor
 • Hantera förgrund och bakgrund
 • Utforma bildsidorna
 • Skapa anteckningssidor (manus) och åhörarkopior
 • Utskrift av anteckningssidor och åhörarkopior
 • Hantera bildväxlingar och punktanimeringar
 • Testköra presentationen

 

Outlook

 • E-postinställningar
 • Hantera e-post
 • Hantera e-postmappar
 • Söka och sortera meddelanden
 • Visa konversation
 • Kontaktinställningar
 • Hantera kontakter
 • Hantera kontaktgrupper och Distributionslistor
 • Kalenderinställningar
 • Hantera aktiviteter och möten
 • Hantera kalender
 • Uppgiftsinställningar
 • Att-Göra-fältet
 • Statusrapport
 • Tilldela och tilldelade  uppgifter


Förkunskaper: Inga