Avbokning

Vid avbokning senare än två (2) veckor före kurstillfället faktureras halva kursavgiften. Vid avbokning senare än en (1) vecka före kurstillfället faktureras hela kursavgiften.

Betalningsvillkor

Öppen kurs faktureras i samband med kursbekräftelsen och betalas senast en vecka före första kurstillfället.
Företagskurs faktureras efter sista kurstillfället med förfallodag tio dagar senare.